ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในท่าอากาศยานตรัง

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 15:08:01
153 อ่าน

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในท่าอากาศยานตรัง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านอาหารว่าง ทั่วไป B2 และ B3.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

85 ครั้ง 26 พ.ค. 2565
Top