ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในท่าอากาศยานตรัง

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 15:03:07
190 อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในท่าอากาศยานตรัง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค A2 ทตง.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

96 ครั้ง 25 พ.ค. 2565
Top