กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เลขที่ ทบร. อ. 2/2565

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 09:32:15
479 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เลขที่ ทบร. อ. 2/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทบร. อ2-2565.pdf

ขนาดไฟล์ 951 KB

449 ครั้ง 8 ก.ค. 2565
Top