กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่น เลขที่ ทขก. อ. 3/2565

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 09:39:43
309 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่น เลขที่ ทขก. อ. 3/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ทขก.อ3-65.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

158 ครั้ง 30 พ.ค. 2565
Top