กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อาคารหลังใหม่) เลขที่ ทนศ. อ 3/2565

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 19:56:51
996 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อาคารหลังใหม่) เลขที่ ทนศ. อ 3/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทนศ อ3-65.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

644 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top