กำหนดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. น 1/2565

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 10:53:06
690 อ่าน

กำหนดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. น 1/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ทรอ. น 1-65.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

329 ครั้ง 5 พ.ค. 2565
Top