กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและสำนักงานสายการบิน สำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. อ 1/2565

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 10:53:25
482 อ่าน

กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและสำนักงานสายการบิน สำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. อ 1/2565

ไฟล์แนบ

Top