กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที่ ทสฎ. อ 3/2565

วันที่ : 4 เมษายน 2565 18:02:56
677 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที่ ทสฎ. อ 3/2565

Top