กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานน่านนคร เลขที่ ทนน. อ 2/2565

วันที่ : 29 มีนาคม 2565 15:20:51
458 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานน่านนคร เลขที่ ทนน. อ 2/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทนน. อ2-2565.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

371 ครั้ง 29 มี.ค. 2565
Top