กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. น 2/2565

วันที่ : 14 มีนาคม 2565 08:52:41
569 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. น 2/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์ ทบต. น 2-65.pdf

ขนาดไฟล์ 859 KB

441 ครั้ง 11 มี.ค. 2565
Top