กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. อ 2/2565

วันที่ : 11 มีนาคม 2565 20:03:27
488 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. อ 2/2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์ ทบต. อ 2-65.pdf

ขนาดไฟล์ 920 KB

323 ครั้ง 11 มี.ค. 2565
Top