ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน

การประมูลการเช่าพื้นที่

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เลขที่ ทบร. อ. 2/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่า... 
8 กรกฎาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุ...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่น เลขที่ ทขก. อ. 3/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่า... 
30 พฤษภาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอ...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อาคารหลังใหม่) เลขที่ ทนศ. อ 3/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่า... 
12 พฤษภาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานนค...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อาคารหลังใหม่) เลขที่ ทนศ. น 1/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่... 
12 พฤษภาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานน...

กำหนดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. น 1/2565
กำหนดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดย... 
5 พฤษภาคม 2565

กำหนดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอ...

กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและสำนักงานสายการบิน สำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เลขที่ ทรอ. อ 1/2565
กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและสำนักงานสายการบิน สำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ในการ... 
5 พฤษภาคม 2565

กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้องจำหน่ายบัตรโดยสารและสำนักงานสายการบิน สำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ในการจัดหาประโย...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที่ ทสฎ. อ 3/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่... 
4 เมษายน 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานส...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานน่านนคร เลขที่ ทนน. อ 2/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่... 
29 มีนาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานน...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. น 2/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท... 
11 มีนาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน...

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง เลขที่ ทบต. อ 2/2565
กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่... 
11 มีนาคม 2565

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเ...

ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ไปที่หน้า :
Top