ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานชุมพร

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 09:27:35
863 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานชุมพร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจั.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

490 ครั้ง 31 พ.ค. 2565

3.3 ใบสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศย.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

414 ครั้ง 31 พ.ค. 2565
Top