ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และ กำหยดวันเวลาสถานที่ในการสอบ

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 17:08:54
618 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และ กำหยดวันเวลาสถานที่ในการสอบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Scan_0001.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

561 ครั้ง 30 พ.ค. 2565
Top