ประกาศท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 13:25:41
1,950 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขยายระยะเวลารับสมัครสอบ จตอ.pdf

ขนาดไฟล์ 943 KB

1,042 ครั้ง 18 พ.ค. 2565
Top