ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

วันที่ : 25 เมษายน 2565 14:59:16
2,899 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างทุนหมุนเวียนตำแ.pdf

ขนาดไฟล์ 4 MB

1,254 ครั้ง 25 เม.ย. 2565
Top