ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 22 เมษายน 2565 14:01:16
1,960 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนฯ (ทอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 4 MB

983 ครั้ง 22 เม.ย. 2565
Top