ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 10:55:19
686 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
  เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
 
------------------------------
ด้วยกรมท่าอากาศยานได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
ในระว่างวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
(ควบคู่กับการประชุมผ่านผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศโปรแกรม Zoom Cloud Meetings)
 
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังไฟล์แนบ
 
 

--------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

กรมท่าอากาศยาน

โทร. 0 2286 2908

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทย เรื่อง สรุปผลการรับฟัง งานขยาย ทช.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

655 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top