ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานระนอง

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 10:55:37
612 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
  เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
------------------------------
ด้วยกรมท่าอากาศยานได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
ในระว่างวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี Heritage Grand Convention
(เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชัน) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(ควบคู่กับการประชุมผ่านผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศโปรแกรม Zoom Cloud Meetings)
 
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังไฟล์แนบ
 
 

--------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

กรมท่าอากาศยาน

โทร. 0 2286 2908

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผลการปฐมนิเทศน์ ระนอง.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

610 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top