ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 14:05:14
705 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ

และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

---------------------------

กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ 
และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
เพื่อนำเสนอ๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม     
และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)   
ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (Meeting ID : 884 5108 8036 Passcode : 063077)
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 

---------------------------

กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
กรมท่าอากาศยาน 
โทร. 0 2286 2908

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

1 ประกาศกรมท่าอากาศยาน.pdf

ขนาดไฟล์ 370 KB

495 ครั้ง 2 พ.ค. 2565

2 กำหนดการประชุม.pdf

ขนาดไฟล์ 313 KB

515 ครั้ง 2 พ.ค. 2565

3 แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม.pdf

ขนาดไฟล์ 51 KB

561 ครั้ง 2 พ.ค. 2565
Top