ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอา

วันที่ : 8 เมษายน 2565 14:21:17
229 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
  เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ
โครงการออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ    
ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ 
ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
------------------------
 
ตามที่กรมท่าอากาศยานได้จัดการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ
เพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษาของโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 2 เวที ได้แก่ 
 
1. เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง
ชั้น 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 
 
2. เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรยะรม
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังเอกสารแนบ
 
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีhttp://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_proj_view/P25650311006
 
------------------------
 
กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
กรมท่าอากาศยาน 
โทร. 0 2286 2908

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทย_สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ.pdf

ขนาดไฟล์ 464 KB

94 ครั้ง 8 เม.ย. 2565
Top