ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ : 7 เมษายน 2565 15:53:47
251 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา
 
---------------
กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
เพื่อนำเสนอลักษณะของท่าอากาศยาน ผลการศึกษาของโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ
 
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
 
โดยแบ่งการประชุมออกเป็นการประชุมในพื้นที่โครงการ (Onsite) ณ ห้องพุดตาน
โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
 
---------------
กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
กรมท่าอากาศยาน 
โทร. 0 2286 2908

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

2_กำหนดการการจัดประชุม PP2.pdf

ขนาดไฟล์ 258 KB

194 ครั้ง 7 เม.ย. 2565

4_แบบตอบรับ PP2.pdf

ขนาดไฟล์ 81 KB

179 ครั้ง 7 เม.ย. 2565
Top